Hjem

Oddbjørn Bukve er professor emeritus i organisasjon og leiing ved Institutt for samfunnsvitskap, Høgskulen på Vestlandet.


Bukve er dr. philos. frå Universitetet i Bergen 2001 og mag.art. i offentleg administrasjon og organisasjonsvitskap same stad 1977.


Sentrale forskingsinteresser er:

- institusjonell teori

- fleirnivåstyring og politikknettverk

- lokal og regional styring og utvikling

- kvalitet og kvalitetsforbetring i offentleg sektor

- forskingsdesign