Undervisning

Oddbjørn Bukve si heimeside

Undervisning

For tida underviser eg på desse kursa ved mastergradsstudiet i organisasjon og leiing:

 

Styring, omstilling og leiing i offentlege organisasjonar (vår)

Emneplan: http://studiehandbok.hisf.no/no/content/view/full/12462

 

Forskingsstrategiar og metode (haust)

Emneplan: http://studiehandbok.hisf.no/no/content/view/full/12460

Samlingsplan hausten 2013: http://www.hisf.no/no/for_studentar/ditt_studium/samlingsplanar/masterstudium/org_og_leiing_foerde_kull_2011

 

Rettleiing masterstudentar

Mastergradsoppgåve i organisasjon og leiing

Emneplan: http://studiehandbok.hisf.no/no/content/view/full/12461