Andre forskingsprosjekt

Oddbjørn Bukve si heimeside

Political accountability in the health sector

Lenke

 

Lokal og regional styring i eit institusjonelt perspektiv

Lenke

 

Parlamentarisme i norske regionar

Lenke

 

Lokal velferdsleiing i eit system under press

Lenke